Ο άγιος Γεώργιος στη Βασιλική Καλαμπάκας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 65-97

Issue:
Pages:
65-97
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 21 εικόνες, Οφείλω θερμές ευχαριστίες εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σταγών και Μετεώρων Κύριον Κύριον Σεραφείμ, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να μελετήσω το μνημείο. Επίσης στον Αιδεσιμώτατο Πατέρα Σωτήριο Χαρίση, Ιερέα του ναού, που διευκόλυνε το έργο μου. Η εργασία παρουσιάσθηκε ως ανακοίνωση στο ΚΔ' Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, βλ. Ά. Πασαλή, Ο Άγιος Γεώργιος στην Βασιλική της Καλαμπάκας, Εικοστό Τέταρτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις Εισηγήσεων και Ανακοινώσεων, Αθήνα 2004, σ. 75-76.