Πασαλή, Αφροδίτη Α.

  • Πασαλή, Αφροδίτη Α. (gre)
  • Passali, Aphrodite (eng)
Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Passali, Aphrodite