Ανασκαφή αγνώστου βυζαντινού ναού στη Βέροια

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 403-421

Issue:
Pages:
403-421
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 11 εικόνες, Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο ΚΓ' Συμπόσιο της ΧΑΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάιο του 2003 (βλ. Φλ. Καραγιάννη, Ανασκαφή άγνωστου βυζαντινού ναού στη Βέροια, ΚΓ' Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις Εισηγήσεων και Ανακοινώσεων, Αθήνα 2003, σ. 49-50). Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Διευθυντή της 11ης ΕΒΑ κ. Αντώνιο Πέτκο για την παραχώρηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης του μνημείου, καθώς και στον καθηγητή κ. Γεώργιο Βελένη για όλες τις πολύτιμες συζητήσεις και συμβουλές του που έδωσαν ώθηση στην παρουσίαση του ευρήματος. Επίσης, ευχαριστώ τις σχεδιάστριες της Εφορείας κ. Μ. Σασκαλίδου και Σ. Κακαγιάννη για την εκπόνηση των σχεδίων της ανασκαφής, καθώς και τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Φουστέρη για την πολύτιμη βοήθεια του στα σχέδια γραφικής αποκατάστασης του ναού.