Καραγιάννη, Φλώρα Γ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Karagianni, Flora
  • Karagiannē, Phlōra