Τα υπέρ της μονής της Λυκουσάδας του Φαναρίου Καρδίτσας βυζαντινά έγγραφα, ΙΓ'-ΙΔ' αι. : και τα προβλήματα χρονολόγησης και ταύτισής τους

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.21, No.1, 2000, pages 123-135

Issue:
Pages:
123-135
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου