Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Εναλλακτικές Αποδόσεις:
  • Sophianos D. (Dēmētrios Z.)
  • Sophianos Dēmētrios
  • Sophianos Dēmētrēs
  • Sofianos Dimitrios
  • Sofianos Dimitris