[Βιβλιοκριτική] Pinsent, John, Greek mythology

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 173-174

Issue:
Pages:
173-174
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
John Pinsent, Greek Mythology. Library of The World's Myth and Legends. New York: Peter Bedrick Books, 1991. Pp. 144. 150 plus black and white illustrations. Paperback. $10.95.