Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.44, No.87-88, 1992