[Βιβλιοκριτική] Garland, Robert, Introducing new gods: the politics of Athenian religion

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 174-176

Issue:
Pages:
174-176
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Robert Garland, Introducing New Gods: The Politics of Athenian Religion. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1992. Pp. xv + 234. 30 plates, 14 figures. Hardbound. $47.95.