[Βιβλιοκριτική] Αλεξιάδης, Γ. Σ., Αρχαίον Ελληνικόν Δίκαιον, θεµελιώδεις έννοιαι, πρώιµοι νοµοθεσίαι

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 198-200

Issue:
Pages:
198-200
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. Σ. Aλεξιάδου, Αρχαίον Ελληνικόν Δίκαιον, Θεµελιώδεις έννοιαι, πρώιµοι νοµοθεσίαι, Αθήναι 1989, σελ. 243.