[Βιβλιοκριτική] Biscanti, Arnaldo, Αρχαίο Ελληνικό δίκαιο

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 200-201

Issue:
Pages:
200-201
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Arnaldo Biscanti, Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Μετάφραση Παν. Δ. Δηµάκης, Εκδόσεις Δ Ν. Παπαδήµα, Αθήναι 1991, σελ. 508 (Diritto Greco Antico).