[Βιβλιοκριτική] Lowry, S. Todd., The archaeology of economic ideas

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 213-216

Issue:
Pages:
213-216
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
S. Todd Lowry, The Archaeology of Economic Ideas. The Classical Greek Tradition, Duke University Press, Durham 1987, pp. 366+xviii., Περιέχει σημειώσεις