[Βιβλιοκριτική] Kirk, Geoffrey Stephen (ed.), The Iliad. A commentary

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 217-220

Issue:
Pages:
217-220
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
The Iliad. A Commentary. General Editor G.S. Kirk Volume IV: books 13-16. By Richard Janko. Cambridge University Press 1992, σελ. XXV/459. ISBN 0-52128174-1. Price: H/b £ 50 $ 84.95, P/b £ 17.95 $ 29.95.