[Βιβλιοκριτική] Lasserre, Fr.; Λιβαδάρας, Νικόλαος, Etymologicum Magnum Genuinum. Symeonis Etymologicum una cum Magna Grammatica. Etymologicum Magnum Auctum

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.44, No.87-88, 1992, pages 222-223

Issue:
Pages:
222-223
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Fr. Lasserre - Ν. Livadaras, Etymologicum Magnum Genuinum. Symeonis Etymologicum una cum Magna Grammatica. Etymologicum Magnum Auctum. Volumen secundum: ανα-βώτορες. Εκδόσεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Αθήναι 1992, pp. xxii + 528.