Αισχύλεια αποσπάσματα και Ευριπίδου Βάκχαι : επιδράσεις και διαφοροποιήσεις

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.49, No.1, 1997, pages 42-67

Issue:
Pages:
42-67
Author:
Abstract:
The aim of the present article is to trace the echoes of some basic Aeschylean fragmentary plays of Dionysiac character {Edonoi, Bassarae, Xantriae and Pentheus) on Euripides' Bacchae.The common elements in language and themes involved in the texts of both playwrights refer to 1) the Dionysiac worship in general, and especially to the description of ceremonies, οργιά with ψαλµούς and αλαλαγµούς, βόµβυκες, 'a kind of flute', and τύµπανα, bestial cries and shapes, σπαραγµός, 'the tearing to pieces', and typically Dionysiac symbols, such as branches of pine, and 2) to the appearance of Dionysus as an effeminated foreigner of Lydian origin and his divine presence in the god-possessed palace of Pentheus.Attention is focused on the similarities but also on the differences in the treatment of the subject.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η πρώτη συγγραφεύς είχε αναθέσει το 1991 στον τότε φοιτητή του Τµήµατος Φιλολογίας κ. Ι. Ευθυµιάδη την εκπόνηση εργασίας µε συναφή τίτλο, στα πλαίσια σεµιναρίου δραµατικής ποιήσεως. Και τούτο διότι η κ. Ξανθάκη είχε από µακρού διαπιστώσει ότι η σύγκριση των σχετικών κειµένων του Αισχύλου µε τις Βάκχες δεν είχε σε µεγάλο βαθµό εντοπισθή και επαρκώς ερευνηθή. Η παρούσα µελέτη διαφέρει ουσιαστικά από την ολιγοσέλιδη εργασία του κ. Ευθυµιάδη, ως προς την πραγµάτευση του υλικού, την εξέταση πολλών περισσοτέρων πηγών και κειµένων, την βιβλιογραφική ενηµέρωση, κυρίως δε την έκταση., Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Μνήμη Παναγιώτου Κ. Γεωργούντζου