Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.49, No.1, 1997