[Βιβλιοκριτική] Sofocles, Edipo Rey [Βιβλιοκριτική] Sophocle, Philoctète

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.49, No.1, 1997, pages 297-298

Issue:
Pages:
297-298
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Sofocles, Edipo Rey, traducción (etc.) Ciro Alegría Varona, Lima, Union Latina, 1996, 152 pp., Sophocle, Philoctète, traduit par Yannis Kokkos et Pierre Leyris, Paris, Le temps qu'il fait, 1997, 88 pp., Μνήμη Παναγιώτου Κ. Γεωργούντζου