[Βιβλιοκριτική] Κωτσοβίλης, Κωνσταντίνος Μ. Α., Oι Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (1825-1844). Σπουδές, εξέλιξη και συμβολή στη θεμελίωση του Νεοελληνικού κράτους

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.49, No.1, 1997, pages 300-302

Issue:
Pages:
300-302
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωτσοβίλης Κωνσταντίνος, Μ. Α., Oι Έλληνες Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (1825-1844). Σπουδές, εξέλιξη και συμβολή στη θεμελίωση του Νεοελληνικού Κράτους. Μόναχο 1995, 276 σελ., Μνήμη Παναγιώτου Κ. Γεωργούντζου