[Βιβλιοκριτική] Nesselrath, Heinz-Günther, Ungeschehenes Geschehen. “Beinahe-Episoden” im griechischen und römischen Epos von Homer bis zur Spätantike

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.49, No.1, 1997, pages 307-314

Issue:
Pages:
307-314
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Heinz-Günther Nesselrath, Ungeschehenes Geschehen. 'Beinahe-Episoden' im griechischen und römischen Epos von Homer bis zur Spätantike, B. G. Teubner (Beiträge zur Altertumskunde. Herausgegeben von Ernst Heitsch, Ludwig Koenen, Reinhold Merkelbach, Clemens Zintzen, Band 27), Stuttgart 1992, σσ. VIII+166., Περιέχει σημειώσεις, Μνήμη Παναγιώτου Κ. Γεωργούντζου