[Βιβλιοκριτική] Bormann-Kranz, Diana, Untersuchungen zu Nikolaus von Kues De theologicis complementis

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.49, No.1, 1997, pages 314-321

Issue:
Pages:
314-321
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Diana Bormann-Kranz, Untersuchungen zu Nikolaus von Kues De theologicis complementis, B. G. Teubner (Beiträge zur Altertumskunde. Herausgegeben von Ernst Heitsch, Ludwig Koenen, Reinhold Merkelbach, Clemens Zintzen, Band 56), Stuttgart-Leipzig 1994, σελ. 199., Περιέχει σημειώσεις, Μνήμη Παναγιώτου Κ. Γεωργούντζου