Λίθινα από τη Μακεδονία στην Αθήνα

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.51-52, 1996, pages 119-124

Issue:
Pages:
119-124
Parallel Title:
Skulpturen aus Makedonien in Athen
Author:
Abstract:
In den Museen Athens werden mehrere Inschriften und rundskulpturen aufbewahrt, die aus Makedonien stammen. Die Herkunft einiger von diesen Denkmälern war bekannt, von anderen aber nicht. Die Grabreliefs, deren Herkunft aus Makedonien bis jetzt unbekannt war, habe ich früher vorgestellt: G. Despinis, Εγνατία 3,1991-1992,57 ff.; ders., Τόμος εις μνήμην I. Βοκοτοποΰλου, im Druck. Hier kann ich sieben weitere Skulpturen hinzufügen: drei Weihreliefs, eine weibliche Büste und drei Statuenköpfe. Am Ende spreche ich über einige unbekannte Einzelheiten der verlorenen Inschriften von Thessaloniki IG X 2.1,184 und 185.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες