Κωμική παράβαση και Αττική ρητορεία. Η ιδιάζουσα περίπτωση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνους (στ. 641-705)

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.58, No.1, 2012, pages 136-161

Issue:
Pages:
136-161
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία, Τα αρχαία παραθέματα του Αριστοφάνους προέρχονται από την στερεότυπη έκδοση του Wilson (2007) [OCT], και η απόδοσή τους στην νεοελληνική βασίζεται στην έκδοση του Θρ. Σταύρου (1967). Θα ήθελα να απευθύνω θερμότατες ευχαριστίες για την εποικοδομητική κριτική τους σε όσους παρακολουθήσαν την ημερίδα «Ρητορική και ρητορεία στην κλασική Αθήνα», που επραγματοποιήθη με ιδιαιτέρα επιτυχία στην Καλαμάτα υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ιδιαιτέρως στους εγκρίτους καθ γητές Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Christopher Carey και Michael Edwards για τις εξαιρετικά χρήσιμες παρατηρήσεις τους και την πολύτιμη ενθάρρυνσή τους.