Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων

Vol.58, No.1, 2012