Αλλά και ημών αυτών ο πόλεμος έσται : Βησσαρίων - Γ. Τραπεζούντιος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.58, No.1, 2012, pages 296-305

Issue:
Pages:
296-305
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία