[Βιβλιοκριτική] Adrados, Francisco Rodriguez, De Esopo al Lazarillo [Βιβλιοκριτική] Adrados, Francisco Rodriguez; Rodriguez Somolinos, Juan (eds.), El Partenón en los origenes de Europa

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.58, No.1, 2012, pages 359-360

Issue:
Pages:
359-360
Subject:
Subject (LC):
Notes:
F. R. Adrados, De Esopo al Lazarillo, Huelva, Univerdidad de Huelva, 2005 (Arias Montano 73), 766 σελ., ISBN: 84-96373-40-1., F.R. Adrados-J. Rodriguez Somolinos (επιμ.), El Partenón en los origenes de Europa, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2003 (Manuales y Anejos de «Emèrita» 44), 278 σελ. + 10 εικόνες, ISBN: 84-00-08139-0.