[Βιβλιοκριτική] Crespo, E,; Barrios Castro, M. J. (eds.) Actas del X Congreso Español de Estudios Clasicos (21-25 de septiembre de 1999), vol. I [Βιβλιοκριτική] Gonzalez Castro, J. F. et. al. (ed.), Actas del XI Congreso Español de Estudios Clasicos (Santiago de Compostela, del 15 al 20 de septiembre de 2003), vol. Il

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.58, No.1, 2012, pages 361-363

Issue:
Pages:
361-363
Subject:
Subject (LC):
Notes:
E. Crespo - M. J. Barrios Castro (επιμ.), Actas del X Congreso Español de Estudios Clasicos (21-25 de septiembre de 1999), vol. I, Madrid, 2000, XII +691 σελ., ISBN: 84-7882-451-0., J. F. Gonzalez Castro et al. (επιμ.), Actas del XI Congreso Español de Estudios Clasicos (Santiago de Compostela, del 15 al 20 de septiembre de 2003), vol. Il, Madrid, 2005, 976 σελ., ISBN: 84-689-3892-0., Περιέχει σημειώσεις