[Βιβλιοκριτική] Platone, La Republica

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.58, No.1, 2012, pages 364-365

Issue:
Pages:
364-365
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Platone. La Republica, Traduzione e commento a cura di Mario Vegetti, Libro V, coll. Elenchos XXNLLL, vol. 4, C.N.R., Centro di studio del pensiero antico, Bibliopolis 2000, σσ. 563.