Αγνείας πείρα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Β, 1911, pages 521-547

Issue:
Pages:
521-547
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο αποτελεί το Μέρος Β' Υμνογραφικόν: συμβολισμός του μυστηρίου της αγνείας, Περιέχει εικόνες