Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Β, 1911