Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις συλλεγείσαι εκ Σερρών της Μακεδονίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Γ, 1912, pages 180-227

Issue:
Pages:
180-227
Author:
Subject:
Subject (LC):