Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.Γ, 1912