Βυζαντιναί παραδόσεις : ο μαγικός καθρέπτης - Ο θαυμαστός πλάτανος - Κασία

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΣΤ, 1917, pages 347-367

Issue:
Pages:
347-367
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jean Psichari Le miroir importun. Extrait de Recueil de Textes étrangers. Paris 1888 4ov σ. 3 (σ. 57-59).— L’arbre chantant. Paris 1910 (Mélanges offerts à M Emile Châtelain par ses élèves et ses amis). 4ov σ. 628-638.— Cassia et la pomme d'or. Paris 1910 (École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et philologiques) 8ov a. 54.