Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΣΤ, 1917