Αγωγή για τις ανάγκες των ίσων αλλά διαφορετικών

Part of : Πλάτων : θέματα μέσης εκπαιδεύσεως ; Vol.7, No.1, 2012, pages 93-108

Issue:
Pages:
93-108
Author:
Abstract:
Το κείμενο αναφέρεται στον κοινωνικό προσδιορισμό της έννοιας της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης και στα βασικά μοντέλα ειδικής αγωγής. Καταλήγει ότι η εκπαιδευτική και κοινωνιολογική έρευνα έχουν δείξει ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση μαζί με την δημιουργία των όρων απάλειψης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην καθημερινή τους ζωή είναι ο μοναδικός δημοκρατικός και αποτελεσματικός δρόμος, τον όποιον πρέπει να ακολουθήσουν οι σύγχρονες κοινωνίες.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις