Δημήτριος Φαληρεύς : ο φιλόσοφος και τύραννος

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.55, No.1, 2006, pages 307-323
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
307-323
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία