Αιτωλικά μοιρολόγια και τραγούδια του χάρου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΙΕ, 1953, pages 274-292

Issue:
Pages:
274-292
Parallel Title:
Chants funèbres d’ Étolie (mirologues)
Author:
Abstract:
L’auteur publie une soixantaine de chants funèbres provenant du village de Gouria (près de Missolonghi). Il en est qui se distinguent par leur motif spécial se rapportant soit à des moments précis de la cérémonie funèbre, soit à l’âge, la profession, ou une autre caractéristique du défunt.
Subject:
Subject (LC):