Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΙΕ, 1953