Η γυναικεία φορεσιά της Καρπάθου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 254-267

Issue:
Pages:
254-267
Parallel Title:
Le costume féminin de Karpathos
Author:
Abstract:
L’auteur distingue deux categories principales de costume de Karpathos. Le premier appartient aux habitants des villages "Kato khorion" et la seconde aux habitants du village Elympos ou Olympos.L’ ancien costume de "Kato khorion", écrit, est perdu et personne ne se souvient plus pour le décrire. Uniques specimens de celui-ci se trouvent au Musée Benachi d’ Athènes (Photo No 2, 3). L’auteur décrit ce costume en se basant sur l’ oeuvre de M. Mon-tesanto "Costumi e gioielli del Dodecaneso e di Castelrosso" B' Mila-no-Roma 1932. Elle a puisée d’ailleurs et des informations de l’étude inédite "Les costumes grecques" de Angéliki Hadjimihali.Ensuite l’auteur décrit minituesement le costume contemporain d’Olympos et les joyaux, en employant un riche répértoire des mots dialectiques de l’idiome de l’ Olympos.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες I-XII (25 εικόνες)