Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΔ, 1966