Παροιμίες των Κραβάρων

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 268-299

Issue:
Pages:
268-299
Parallel Title:
Proverbes de Kravara
Author:
Abstract:
Dans cette étude sont publiés 268 proverbes de la région de Kravara de 1’ Etolie, notés selon le système qu’ employa N.G. Politis, dans ses quatre volumes des proverbes qu’ il publia de 1899-1902.La plus grande partie de cette collection est constituée par des maximes et sentences, qui, selon 1’ auteur, expriment d’ une façon exceptionnelle 1’ ésprit et 1’ âme des habitants de Kravara, fameux pour leur intelligence et leur activité.
Subject:
Subject (LC):