Λαογραφικά της Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 300-342

Issue:
Pages:
300-342
Parallel Title:
Etudes folkloriques d’ Etolie et d’ Acarnanie
Author:
Abstract:
L’auteur présente les textes de 17 chansons de quête de la Noël (Kalanda) avec leur transcription en annotation musicale byzantine et européenne. La première de ces chansons est religieuse, les autres sont des éloges que les chanteurs de calendes adressent aux différents membres de la famille la veille de la Noël, lorsqu’ ils vont de maison en maison.Ensuite il publie les textes et la musique des calandes du Nouvel An et de 1’ Epiphanie et décrit le coutume du Vendredi Saint, les textes de 10 légendes populaires ainsi que le texte de 4 chansons de la guerre de 1940-1941. Il puplie egalement 10 anciens documents de droit populaire et une table cl’ interprétation de mots difficiles.En dernier lieu, l’auteur examine la clarinette populaire en Etolie-Acarnanie et fournit differentes informations sur les musiciens populaires des ces régions.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει περιεχόμενα