Αγροτικά χτίσματα από τη Νίσυρο

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 343-361

Issue:
Pages:
343-361
Parallel Title:
Constructions agricoles de Nissyros
Author:
Abstract:
D’auteur a étudié les principales constructions de Nissyros, et publie outre leurs descriptions minitueuses et les croquis et plans relatifs. Ces constructions sont: a) Faire et les granges ("σπηλάδια"), b) les moulins à vent, c) les huileries, d) les dépôts où on emmagasine le vin et Y huile ("οί κρεφτές"), e) les pressoirs ("οί ληνοί") et les chaudières et files constructions agricoles composées.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες