Λαογραφικά εξ Αγιάσου της Λέσβου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 373-405

Issue:
Pages:
373-405
Parallel Title:
Etudes folkloriques d’ Agiassos de Lésbos
Author:
Abstract:
Dans cette étude sont publiés : des chansons folkloriques, des énigmes, des coutumes et chansons de noces, coutumes du carnaval avec des distiques improvisés sur le Carnavalos, coutunes du Vendredi Saint, (choc de deux épitaphes a la rencontre de deux processions, coutumes de la cueillette des olives, et des contes dans le dialecte d’ Agiassos.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις