Ανέκδοτα κείμενα από τα κατάλοιπα του C. Fauriel εκδιδόμενα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΙΣΤ, 1956, pages 193-213

Issue:
Pages:
193-213
Parallel Title:
Textes inédits recueillis dans les manuscrits laissés par C. Fauriel
Author:
Abstract:
Publication, avec commentaire, de textes grecs tirés des manuscrits de C. Fauriel, qui se trouvent à la Bibliothèque de l'Institut de France. Ce sont des textes folkloriques divers, communiqués à Fauriel par des Grecs de son époque: chansons populaires classées en quatre catégories : klephtiques, historiques, religieuses et berceuses. Un texte en prose, rédigé en forme de dialogue, se rapporte aux croyances, superstitions et traditions populaires. Le dernier texte, rédigé en français, se rapporte aux coutumes funéraires en Grèce.
Subject:
Subject (LC):