Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΙΣΤ, 1956