Σημειώσεις εις τ' αγιασιώτικα παραμύθια

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 405-406

Issue:
Pages:
405-406
Parallel Title:
Annotations relatives aux contes d’ Agiassos
Author:
Abstract:
Le prof. Mégas définit le type auquel chaque conte d" Agiassos appartient: le No 1, Aarne-Thompson 425 A et 425 G.-No 2: une variante du type AaTh 460B.-No 3: AaTh 1848 B.
Subject:
Subject (LC):