Σύμμεικτα

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΔ, 1966, pages 437-468

Issue:
Pages:
437-468
Parallel Title:
Miscellanea
Abstract:
Légendes Grétoises(437-440). Légendes de la région d' Elis pp. (440-441) Nouvelles chansons de l' Etolie et de l' Epire (pp. 441-443). Proverbes de Crète (444-447). Proverbes de l' Arcadie (447-455). Superstitions et coutumes superstitieuses de Y île de Zante (pp. 455-457). Superstitions et exorcismes de Crète et dJ Elis (pp. 457-459). Arts magiques des tziganes (460-461). Coutumes du mariage, du baptême et du 24 juin en Arcadie (pp. 461-468).
Subject:
Subject (LC):