Λαογραφικά της σκλαβιάς και του ξεσηκωμού

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 3-88

Issue:
Pages:
3-88
Parallel Title:
Mélanges folkloriques du temps de la domination turque et de la guerre de l’ indépendance
Author:
Abstract:
L’ oppression turque et la lutte pour l’indépendance du peuple grec (1821-1830) ont laissé des souvenirs qui se sont transmis et survivent dans des contes, proverbes et autres manifestations à caractère populaire. On se rend compte par là de l’esprit qui animait les vaillants combattants de la grande révolution hellénique. L’auteur commence par citer la bibliographie où il a puisé les éléments folkloriques relatifs à cette époque. Ceux-ci se repartissent ensuite en quatre chapitres:A. Proverbes et dictons (pp. 6-21), paronymes (22-34), traditions (34-35), légendes, (36-44).B. Superstitions,prédictions, rêves et coutumes (44-60).C. Divertissements, foires et danses (60-63).D. Jeux, noms et genres d’ instruments de musique (73-87).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και πίνακα