Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας

No.ΚΑ, 1964