Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΚΑ, 1964, pages 113-214

Issue:
Pages:
113-214
Parallel Title:
Mélanges laographiques de l’ île de Rhodes
Author:
Abstract:
Poursuivant la publication du materiel folklorique de Rhodes paru dans les trois précédents volumes de «Laographia», M. Papa- christodoulou, recteur de gymnase dans cette île, nous donne dans le présent volume divers textes populaires, à savoir : Traditions(4), histoires plaisantes (5), légendes d’animaux (1), contes (7).Il publie également diverses superstitions et descriptions de coutumes populaires relatives aux diverses époques de l’année. Les textes des contes populaires, pour plus d’exactitude, ont été notés phonétiquement, afin de pouvoir servir à l’étude du dialecte de Rhodes (Voir à ce sujet, en fin de chapitre les annotations du Prof. G. Mégas pp. 466-481 ).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μέρος δεύτερον. Συνέχεια εκ του Κ' τόμου της "Λαογραφίας", σελ. 175